واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/10/13
   


راند فرهنگی امام جماعت بیمارستان شهید چمران

 

 
 
   

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران شیراز ، امروز امام جماعت بیمارستان شهید چمران شیراز "حاج آقا هاشمی بیان" از بخش های دو و پنج و زنان بازدید نموده و به سوولات پرسنل بخش در خصوص احکام بیماران و نیز سایر موارد فرهنگی و عقیدتی آنان پاسخ داده و در نهایت راهنمایی های لازم و نیز نحوه ارسال مشکلات مربوطه به وی را ارایه نمود .


   
   
حاج آقا "هاشمی بیان" امام جماعت بیمارستان شهید چمران گفت :
حضور فعال در بخش و ارایه راهنمایی و پاسخ های صحیح به بیماران و پرسنل بسیار ارزشمند است . رعایت اصول راز داری و نیز پاسخگویی به نیاز فقهی و شرعی و نیز احکام از جمله مسوولیت هایی است که باید بدان توجه ویژه شود .

وی افزود : با ارایه راهنمایی های لازم به بیماران و پرسنل می توان میزان آگاهی آنان را افزایش داد و زمینه بروز انحرافات عقیدتی و اندیشه ای را متوقف کرد .

سلاح فرهنگی پرکاربردی ترین سلاحی است که با نقش نرم افزاری خود می تواند بسیار سریع در اندیشه ها نفوذ کرده و زمینه هرگونه انحرافات مذهبی و عقیدتی را فراهم کند .

شایسته است تا با حضور فعال اعضای تیم فرهنگی بیمارستان به منظور اشاعه هر چه بیشتر احکام الهی ، قرآن و نیز سنت نبوی ، میزان آگاهی بیماران و پرسنل خود را هر چه بیشتر فراهم کنیم .

   
   
 
   
 
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-13 18:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ