واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/10/13
   


هرس درختان بیمارستان شهید چمران شیراز

 

 
 
   

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران شیراز ، امروز پس از هماهنگی های لازم با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سازمان های مربوطه ، هرس درختان بیمارستان شهید چمران آغاز گردید .
این اقدام به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و کلیه درختان مورد نیاز "هرس" خواهند شد .

   
   
آقای "حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران گفت :
تمام سعی و تلاش ما ایمنی بیماران و پرسنل است . درختان بیمارستان شهید چمران نیازمند توجه ویژه بودند . پوسیده شدن و احتمال شکسته شدنشان و احتمال بروز حادثه جهت افرادی که در حال تردد هستند و از همه مهمتر حیات خود درختان به عنوان مهمترین رکن زیبایی و سلامت محیط زیست ما را بر آن داشت تا در این خصوص جلسه ای با افراد ذیربط داشته باشیم .

خوشبختانه با هماهنگی ها انجام یافته با ارگان های ذیربط ، مجوز هرس درختان صادر شد و این اقدام به مدت دو روز به پایان خواهد رسید .

وی در پایان از همکاری همه دوستان و همکارانی که در این اقدام شرکت فعال داشتند ، صمیمانه تشکر و قدردانی نمود .  

   
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-13 17:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ