واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/09/25
   
ارزیابی اعتبار بخشی داخلی توسط ارزیابان داخلی
بیمارستان شهید چمران

 
 
   
 خلاصه خبر

به گزارش مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید چمران شیراز ، امروز ارزیابی اعتبار بخشی توسط ارزیابان داخلی بیمارستان شیهد چمران زیر نظر تیم مدیریت اجرایی و واحد بهبود کیفیت انجام یافت .

   
   
 
 شرح خبر

آقای "دکتر حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :
حضور ارزیابان آموزش دیده که با هدفمندی ارزیابی را انجام می دهند از ارزش بالایی برخوردار است . تیم مدیریت اجرایی بیمارستان شهید چمران با هدف ارزیابی وضعیت موجود و یافتن نقاط قابل ارتقاء ، ارزیابی را با حضور تیم آموزش دیده زیر نظر واحد بهبود کیفیت انجام داد .

وی افزود : خوشبختانه وضعیت موجود با توجه به امکانات حال حاضر مناسب است ولی نیاز به ارتقای بیشتر از جمله مواردی است که با مشارکت و حس همدلی مسوولین و سایر همکاران قابل دستیابی است .

فرآیندهای در حال اجرا زیر نظر مسوولین و با تلاش همکاران درحال اجرا است ولی لزوم بازنگری هیچ گاه قابل توقف نیست . توقف در پیشرفت و پذیرش وضعیت موجود در هر سازمانی ، عامل رکود تدریجی در آینده را در پیش رو خواهد داشت .

امید است با توجه به ارزیابی دو روزه دوستان در شیفت های مختلف ، قطعا موارد قابل ارتقایی که بیمارستان با امکانات موجود آن را ارتقاء دهد وجود خواهد داشت . و از طرفی نتایج بدست آمده لزوما مورد تجزیه و تحلیل آماری و توصیفی قرار خواهد گرفت .

جا دارد تا از تلاش ارزیابان تشکر نموده و موفقیت روز افزونشان را از خداوند طلب نماییم .

 

   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-2 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ