واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/08/22
   
هم اندیشی در راستای ارتقای امکانات رفاهی بیمارستان چمران

 
 
 خلاصه خبر  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، به منظور ارتقای امکانات رفاهی بیمارستان در راستای رضایتمندی پرسنل ، جلسه ای بدین منظور در دفتر مدیریت بیمارستان شهید چمران برگزار گردید .
   
 آقای "حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران در این نشست گفت :

تمام همت و تلاش ما در راستای ارتقای وضعیت ایمنی و رضایتمندی بیماران و پرسنل و همچنین سایر ذینفعان است .
حضور حداکثری دوستان در جلسات خرد جمعی ، بیانگر نقش مشارکت و برنامه ریزی صحیح و هدفمند در به اجرا رساندن برنامه هایی است که به شکل هوشمند طراحی و تدوین گردیده است . آنچه مهم است وجود انگیزه ی متعالی در کسانی است که مشارکت فعال نموده و توانمندی خود را در عرصه خدمت به دیگران بکار می گیرند .

   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-22 15:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ