واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/08/18
   
گزارش پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول بیمارستان شهید چمران

 
 
 خلاصه خبر  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، پایش برنامه عملیاتی بیمارستان شهید چمران در 6 ماهه اول سال 1397 در سالن استاد عبدی نژاد بیمارستان شهید چمران با حضور مدیر بیمارستان ، تیم مدیریت اجرایی و مسوولین بخش ها و واحدهای مربوطه برگزارگردید .

   
 آقای "حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران در این نشست گفت :

خوشبختانه رد پای فعال تیم مدیریت اجرایی در جای جای برنامه عملیاتی مشهود است و بیانگر عملیاتی شدن فرهنگ خرد جمعی در این مرکز می باشد .
اصول تدوین و پایش برنامه های مدیریتی از مهارت هایی است که به سادگی بدست نمی آید و لزوم بازنگری و ارتقای دانش و تجربه در آن سهم بسزایی دارد .

وی افزود : درصد پیشرفت برنامه ها بیانگر دقت در تدوین برنامه ها بر اساس نیازهای ضروری ، اولویت بندی و نیز بررسی امکانات و توان مالی بیمارستان بوده است .

مدیر بیمارستان شهید چمران ضمن ابراز خرسندی از وضعیت موجود ، درصد تحقق برنامه ها و نیز وضعیت مطلوبیت آنان را هم راستا عنوان نموده و خواستار پیگیری مجدانه در بالا بردن این وضعیت تا پایان سال شد .

   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-22 15:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ