واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     97/07/26
   
برگزاری اولین نشست هم اندیشی مسئولین
فیلم اولین جلسه هم اندیشی مسوولین بیمارستان شهید چمران  بر روی آپارات بیمارستان شهید چمران قرار گرفته است و برایدیدن آن نیاز به اینترنت دارد .

بر روی عکس
کلیک نمائید

 
 
 خلاصه خبر  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، نشست هم اندیشی مسئولین بیمارستان با حضور مدیر این مرکز برگزار گردید .

دکتر حسین زارعی مدیر بیمارستان شهید چمران در خصوص ضرورت مواردی چون بیمار محوری ، اقتصاد مقاومتی ، کار گروهی ، مدیریت مبتنی بر شواهد و ... همچنین اولویت بندی هر یک از این عوامل برگزار گردید .
   
 آقای "حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :

حضور مسئولین در تصمیم گیری های سازمان حایز اهمیت فروان است . امید است با هم اندیشی و انجام کار تیمی در راستای ارتقای فرآیندهای در حال اجرای سازمان بتوانیم در خصوص ایمنی بیماران و پرسنل گام های مثبت برداریم .

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-30 11:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ