واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
     
   97/07/19
     
     
 

ارزیابی وضعیت فضای سبز بیمارستان
شهید چمران

     
 
     
     
 خلاصه خبر    به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، تیم مدیریت اجرایی بیمارستان امروز فضای سبز بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد

"سید قاسم باقری" مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :
در این بازدید که با حضور کارشناس بهداشت محیط و سایر اعضای مرتبط اجرایی شد ، مصوب گردید تا با تمام توان و تلاش در جهت ارتقای وضعیت فضای سبز موجود اقدامات لازم انجام گردد .


     
"حسین زارعی" مدیر بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :

هدف از این بازدید بررسی وضعیت موجود فضای سبز بیمارستان بود . متاسفانه تعدادی از درختان بیمارستان در حال نابودی است و فضای سبز نیز به علت عدم رعایت تعدادی از مراجعین در حال صدمه دیدن است .

وی افزود : امکانات بیمارستان و نیز وضعیت آب به گونه ای است که باید مدیریت فضای سبز را بسیار جدی گرفت . با صحبت هایی که تا کنون انجام یافته پیشنهادات و راهکارهایی مختلفی از طرف دوستان ارایه شده که تعدادی از آنان روش های مناسبی به نظر می رسد .

امید است تا با دلسوزی و همت دوستان ، تمام تلاش خود را برای حفظ و نگهداری و نیز گسترش فضای سبز تا حد امکان بکار بریم .

     
     
     
     
   
   
 
     
     
   
 
     
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-19 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ