واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 97/07/02
   
   

آشنایی با سامانه جامع تغذیه بیمارستانی

   

   
   
 خلاصه خبر  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، سامانه جامع تغذیه بیمارستانی برای ارتقای رضایتمندی پرسنل تلاشگر بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه و به بهره برداری رسیده است .
پرسنل می توانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به تهیه ژتون اقدام نمایند .

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-2 13:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ