واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 97/03/03
   
   

جلسه مدیریت اعتبارات بیمه سلامت در دفتر مدیریت بیمارستان شهید چمران برگزار شد

 
   
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران ، امروز صبح جلسه ای در خصوص مدیریت اعتبارات بیمه سلامت در دفتر مدیریت بیمارستان شهید چمران با حضور آقای دکتر "سید علی هاشمی" رییس بیمارستان شهید چمران ، آقای "حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران و نیز دیگر مسوولین برگزار گردید .

 

   

"حمید پناهیان" ، مدیر بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :

مهمترین بحث در سازمان ، منابع انسانی و مدیریت کنترل درآمد و هزینه ها است . با محوریت این دو عامل مهم در تصمیم گیری های استراتژیک و کلیدی سازمان است که می توان آینده نگری صحیحی جهت سازمان در نظر گرفت .
کنترل به معنای نظارت بر عملکرد افراد و هزینه ها بر اساس نقاط قوت و قابل بهبود و توجه بر یافتن راهکارهای کلیدی جهت ارتقاء می باشد . بی شک خروجی این دو عامل مهم تاثیر بسیار زیادی بر حفظ و ارتقای رضایتمندی مراجعین ، پرسنل و اساتیدخواهد داشت .

وی افزود : امید است با جمع بندی نقطه نظرات همکاران شرکت کننده در این جلسه ، خصوصا آقای "دکتر سید علی هاشمی" بتوانیم راهکارهای مناسب را در بهبنه سازی درآمد و کنترل بر هزینه های جاری را یافته و  پس از اجرا ، بازخوردهای مناسب را به همکاران ارایه نماییم .

   
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-3 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ