واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/03/01
   
   
اعلام نفرات برتر کمیته پیشنهادات بیمارستان شهید چمران
   
   
   
   
   

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران مراسم اهدای جوایز نفرات برتر کمیته پیشنهادات در دفتر مدیریت بیمارستان شهید چمران برگزار گردید .
"فاطمه طالعی نژاد" دبیر کمیته پیشنهادات بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :
تعداد صد و هشتاد و دو پیشنهاد در سال 95 به کمیته پیشنهادات بیمارستان شهید چمران ارسال گشت که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری به میزان هفتاد درصد داشته است .
وی افزود : امیدواریم با افزایش اطلاع رسانی در جهت ارتقای پیشنهادات در سال 96 میزان مشارکت همکاران رشد قابل توجهی داشته باشد . در سال 95 به سه نفر از کسانی که بهترین پیشنهاد را ارسال نموده بودند و همچنین ده نفر از افرادی که بیشترین مشارکت در ارسال پیشنهاد را داشته اند جوایز نفیسی اهداء گردید .

وی از مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید چمران خواست تا با افزایش اطلاعات در این خصوص میزان مشارکت همکاران را ارتقا دهد .

"حمید پناهیان" ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و تلاش های بی شایبه اعضای کمیته پیشنهادات گفت :
حضور افراد در ارسال پیشنهاد باید به میزان حداکثری افزایش یابد . وی از مسوول بهبود کیفیت بیمارستان شهید چمران خواست تا طبق برنامه استراتژیک بیمارستان در سال 96 ، برنامه بهبود حضور حداکثری افراد در این کمیته را برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآورده و ضمن پایش نتایج ، راهکارهای اصلاحی در جهت توسعه را طراحی و اجرا نماید .
وی افزود : طی ارسال یک بخشنامه به کلیه مسوولین بخش ها و واحدها ، تقاضا شود تا آنان مشکلات و موارد قابل بهبود خود را بصورت پیشنهاد ارسال نمایند .

نفرات برتر :

1. آذر محمدی : سرپرستار بخش سایکوسوماتیک

2. زهرا گشمرد : پرستار بخش سایکوسوماتیک

3. عهدیه رنجبر : مسوول مددکاری بیمارستان شهید چمران

    
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-18 14:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ