واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/12/16
   
   

برگزاری مانور دور میزی قطع برق اتفاقات و اورژانس بیمارستان شهید چمران

 
   
   
  به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران :
امروز مانور بحران قطع برق اتفاقات و اورژانس با حضور اعضای کمیته بحران در دفتر مدیریت بیمارستان شهید چمران برگزار شد .
دراین نشست در خصوص بحران قطع برق در بخش های اتفاقات و اورژانس بیمارستان به صورت دور میزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و افراد حاضر در جلسه شرایط بحران را فرض نموده و منابع انسانی مورد لزوم و نیز امکانات و تجهزات مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده و با امکانات موجود آن را مقایسه نمودند .در پایان این نشست ، کمبودها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ، کلیه موارد برطرف گردد .
   
آقای "حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران درخصوص برگزاری این مانور گفت :
ایجاد راهکار بر اساس فرضیات یکی از مدل های بهبود کیفیت است . با توجه به کمبود بودجه ، این روش بسیار موثر بوده و مانع متوقف شدن یافتن راه حل بدنبال انجام مانور کامل می باشد .

وی در خصوص بحران قطع برق اتفاقات و اورژانس افزود :
گلوگاه هر بیمارستانی بی شک ، اتفاقات و اورژانس است و تجهیز کامل آن ، از اهمیت خاص و حیاتی برخوردار است . بدین لحاظ ضمن تشکر از آقای "حمید فروزش" ، دبیر کمیته بحران به دلیل برگزاری این نشست زیر نظر واحد بهبود کیفیت و نظارت تیم مدیریت اجرایی ، تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید .
امید است این روش بتواند در ارتقای کیفی ارایه خدمات خصوصا در زمان بحران ، پاسخگوی برطرف شدن سریع مشکلات بوجود آمده باشد و ما نگران بروز صدمات جبران ناپذیر به بیمار و پرسنل نباشیم .

"حمید پناهیان" افزود : در این کمیته مصوبات مربوط به قطع برق اتفاقات و اورژانس ، شامل : خرید 3 عدد چراغ شارژی جهت واحد تاسیسات و نیز خرید  6 عدد چراغ قوه قوی برای قرار گرفتن در باکس واحد حفاظت فیزیکی تصویب شد .

تجمیع نیروهای انتظامات ، تاسیسات و سایر اعضای مورد نیاز نیز در دستور کار کمیته قرار گرفت و مصوبات آن مستند گردید تا به صورت دستور العمل از سوی تیم مدیریت اجرایی به بخش ها و واحدهای مربوطه جهت اجرا ارسال گردد .

   
   
   
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-17 9:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ