واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/12/02
   
   

کمیته مستند سازی بیمارستان شهید چمران مورد ارزییابی قرار گرفت

 
   
 "حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران :

ضمن تشکر و قدردانی از کارشناس ارزیابی کمیته مستند سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : مستند نمودن فعالیت ها و فرآیندهای در حال اجرا ، اطلاع رسانی به موقع ، افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات ،  از جمله مواردی است که باعث ارتقای یک سازمان است .
حضور به موقع پرسنل ، مستند نمودن صحیح و به موقع اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش آن به تیم مدیریت اجرایی از اصولی است که خوشبختانه به طور ارتقا یافته در این مرکز در حال اجرا است .
بهره مندی از پرسنل کارآزموده و با تجربه در زمینه مستند سازی ، هدایت و ارشاد مسوولین و کارشناسان کمیته مستند سازی ، پیگیری و رفع ابهامات و نقاط قابل بهبود ، نقطه عطفی است که گره گشای بسیاری از مسایل و مشکلات و در نهایت ارتقای رضایت پرسنل و مراجعین است .
وی ضمن بررسی وضعیت کنونی بیمارستان شهید چمران از دید کارشناس ارزیابی کمیته مستند سازی ، توضیحات لازم را در خصوص نحوه اجرا و پیگیری را در اختیار این کارشناس قرار داد .

   
 " آزاده ارمی" کارشناس ارزیاب کمیته مستند سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز :
ضمن تشکر و قدردانی از حضور به موقع اعضای کمیته مستند سازی بیمارستان شهید چمران و ارایه گزارشات و اطلاعات لازم و جامع انجام یافته در این کمیته گفت :
راهکارهای ارتقای کمیته مستند سازی، برنامه ریزی صحیح و همچنین تبادل اطلاعات و اقدامات انجام یافته در بیمارستانها می تواند موجب ارتقای کل سیستم گردد .
بهره مندی از افراد با تجربه و با مسوولیت کلیدی ترین راهکار ارتقای هر فعالیتی به حساب می آید . امید است در پناه خداوند و با توکل بر او و همچنین چنین افراد دلسوز و مبتکر ، بتوانیم این کمیته را در سطحی کلان تر ارتقاء بخشیم .
وی در پایان نشست ابتدای ارزیابی ، ضمن تشکر از مدیر بیمارستان شهید چمران و همچنین خانم "نجمه دهقان خلیلی" ، کارشناس کمیته مستند سازی این مرکز ، نظارت و ارزیابی این کمیته را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد .
 " نجمه دهقان خلیلی" کارشناس کمیته مستند سازی بیمارستان شهید چمران :
ضمن تشکر از ریاست ، مدیریت ، مسوولین و کارکنان در راستای ارتقای کمیته مستند سازی بیمارستان ، لزوم دقت نظر ، همکاری و تعامل در سال 97 را جزو برنامه های پیشنهادی این کمیته دانسته و افزود :
در سال 97 برنامه های مناسبی برای پیشرفت این کمیته مد نظر داریم که امیدواریم با راهنمایی و هدایت مسوولین و کارشناسان این مرکز و نیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آن دست یابیم . 
   
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-2 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ