مدیریت تحول با سخنرانی پناهیان بیمارستان شهید چمران شیراز
    

واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/10/21
   
   

دوره آموزشی مدیریت تحول با سخنرانی مدیر بیمارستان شهید چمران شیراز

حمید پناهیان  "حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران گفت :

در راستای ارتقای دانش و آگاهی مسوولان و مدیران ، دوره آموزشی مدیریت تحول با سخنرانی "حمید پناهیان" برگزار گردید. وی در این دوره به مهمترین نکات مورد توجه در باره مدیریت تحول اشاره کرده و تفاوت های موضوعی مابین تغییر و تحول را مورد بحث قرار داد .
وی افزود : سیستم دایم در حال تغییر است بنابراین پرسنل آن سازمان نیز باید در خود تغییرات ایجاد نمایند و این کار بایستی بتدریج انجام گردد .
تغییر و تحول مترادف یکدیگرند ولی یکسری مرزبندی بین آنان وجود دارد که نیاز به توضیح دارد . تحول یک گام جلوتر است . تحول همان تغییرات پشت سرهم می باشد به عبارت واضح تر ، تحول ، تغییر در همه یا اکثر خصوصیات فرد یا سازمان است .

   
 
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان
  مدیریت تحول پناهیان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-21 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ