واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
  
 96/08/02
  
  

ارائه عملکرد تیم مدیریت اجرایی در شش ماهه اول 96 بیمارستان شهید چمران

  
"حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران گفت :
خوشبختانه برنامه عملیاتی بیمارستان شهید چمران در سال 96 با تعداد 7 هدف کلی ، تایید و  توسط تیم مدیریت اجرایی تصویب شده ، برنامه های اختصاصی خود را برای ارتقای اهدافی چون ایمنی و رضایتمندی بیماران و پرسنل پس از تدوین به مرحله اجرا در آورده است . سال کنونی ، پایان موعد برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان است .خدا را شکر ، در این 5 سال اهداف بلند پایه ای به اتمام رسیده اند که جا دارد از تلاش همه عزیزان دست اندرکار تشکر و  قدردانی گردد .
وی افزود : برنامه بلند مدت ، ساخت و به بهره برداری رساندن مجتمع آموزشی ، فرهنگی بیمارستان پس از چند سال تلاش خستگی ناپذیر ، به اتمام رسید و با حضور رییس دانشگاه و سایر اساتید و دانشجویان در مهر ماه سال کنونی ، افتتاح گردید . این سالن با کلیه امکانات روز ، آماده بهره برداری جهت اجرای برنامه های علمی و فرهنگی خواهد بود .
وی ادامه داد : حضور پر رنگ مدیران ارشد این بیمارستان ، مسوولیت پذیری و اخلاص آنان ، توانست در این مدت 5 سال ، بسیاری از برنامه های تدوین شده را به اتمام رساند .
"پناهیان" درباره تدوین برنامه عملیاتی سال آینده گفت : تا کنون برنامه ها بیشتر ساختاری بوده و تعدادی از برنامه ها نیز پیامدی و فرآیندی در نظر گرفته شده بودند . ولی نکته مهم در این رابطه آن است که حدود 40 درصد از برنامه ها دارای رویکرد ایمنی و 15 درصد برنامه ها دارای رویکرد رضایتمندی بوده است و همین امر نقش تصمیم گیری تیم مدیریت اجرایی در خصوص اهمیت رضایت و ایمنی را گوشزد می نماید .
"مدیر بیمارستان شهید چمران" افزود : اهمیت آموزش به پرسنل و بیماران و مراجعین ، در برنامه عملیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است ، به گونه ای که سعی بر آن شد تا اهمیت آموزش در برنامه ها به شکل ویژه مورد
تدوین ، اجرا و ارزیابی قرار گیرد . نظر به اینکه برنامه های آموزشی از جمله برنامه های ساختاری هستند ، می توان گفت که یکی از علل بالا بودن برنامه های ساختاری علاوه بر تجهیزات ، برنامه های آموزشی بوده است .
"مدیر نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز" در رابطه با وضعیت برنامه های بالینی گفت :
حدود 20 درصد برنامه ها دارای رویکرد بالینی و مابقی غیر بالینی بوده است . وی در خصوص اهمیت موارد غیر بالینی در برنامه عملیاتی افزود : با توجه به استراتژی تعیین و تصویب شده توسط تیم مدیریت اجرایی ، تقویت برنامه های ساختاری به منظور تقویت زمینه رشد سایر شاخص های یک سازمان ، بسیار کلیدی و نقش اساسی دارد  . سازمان در صورتی پیشرفت صحیح و بدون تاخیر خواهد داشت که پایه های آن محکم و صحیح بنیانگذاری شده باشد .
خوشبختانه در این 5 سال رشد مثبت و موثر در برنامه های عملیاتی داشته ایم و امیدواریم در تدوین برنامه عملیاتی سال های آتی نیز به صورت صحیح و هدفمند برنامه ریزی کنیم .
"حمید پناهیان در خصوص اهداف برنامه عملیاتی گفت :
اهداف برنامه عملیاتی این مرکز 7 مورد بوده است که ارتقای سطح ایمنی ، مدیریت خطر و مقابله با بحران حدود 40 درصد حجم برنامه ها را به خود اختصاص داده و فعالیت های آموزشی در جهت ارتقای دانش بیماران ، همکاران و مراجعین نیز حدود 50 درصد از برنامه ها را اشغال کرده است و همین امر جلوگاه اهمیت آموزش و ایمنی در برنامه عملیاتی بشمار می رود .


"سید قاسم باقری" مسوول بهبود کیفیت بیمارستان شهید چمران در این باره گفت :
ارایه گزارش عملکرد شش ماهه اول 1396 با حضور اعضای تیم مدیریت اجرایی و مدیران ارشد بیمارستان شهید چمران در سالن بخش چهار برگزار گردید . در این نشست ، در خصوص وضعیت پیشرفت برنامه های عملیاتی بخش ها و واحدها و نیز عملکرد تیم مدریت اجرایی در شش ماهه اول 96 و مقایسه آن با سال گذشته بحث و تبادل نظر گشت .

وی افزود : خوشبختانه وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی 75 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته در این فصل 12 درصد افزایش داشته است .
"مسوول بهبود کیفیت" بیمارستان شهید چمران ادامه داد : تحقق برنامه های عملیاتی با توجه به گذشت شش ماه از سال ، نزدیک به 40 درصد بوده است که امیدواریم با همت ، تلاش و نیز تامین بودجه در شش ماهه دوم ، درصد تحقق برنامه ها به 100 درصد نزدیک شود .
وی همچنین در باره وضعیت مطلوبیت برنامه افزود : خوشبختانه مطلوبیت برنامه ها مناسب است بجز دو مورد که امیدواریم با جلسه ای که با حضور تیم مدیریت اجرایی برگزار خواهد شد نسبت به ارایه برنامه بهبود کیفیت و ارتقای این دو برنامه نیز پیشرفت داشته باشیم .

"نجمه دهقان خلیلی" دبیر کمیته مستند سازی بیمارستان شهید چمران در خصوص فرآیندهای در حال اجرا گفت :
تا کنون فرآیندهای بیمارستان پس از تدوین در چندین مرحله مورد بازبینی قرار گرفته است . خوشبختانه فرآیندهای اصلی بیمارستان نیز منطبق با استانداردهای اعتبار بخشی ، تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است . امیدواریم در سال آینده ، همچون سال های گذشته روند رو به رشد داشته باشیم و بتوانیم فرآیندها را به شکل بهتر ، ارزیابی و به مرحله اجرا درآوریم ، به گونه ای که بتواند رضایت بیماران و خانواده هایشان را ارتقاء دهد .

 "نرگس کریمی" کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان شهید چمران در خصوص عملکرد تیم بهبود کیفیت گفت :
واحد بهبود کیفیت منطبق با جدول گانت تایید شده توسط تیم مدیریت اجرایی ، برنامه های اعتبار بخشی را به اجرا گذاشته و نظارت همه جانبه ای بر روی نحوه اجرا و نیز رفع موانع موجود داشته است .
وی افزود : تعداد 8 برنامه بهبود کیفیت بر اساس مشکلات پیش آمده در بخش ها و واحدها طراحی و به مرحله اجرا در آمد که خوشبختانه تا کنون 6 مورد آن به اتمام رسیده و 2 مورد آن نیز پیشرفت برنامه ای حدود 90 درصد را داشته است و منتظر کسب نتایج جهت ارایه هستیم .
"کریمی" ادامه داد : از ابتدای سال تا کنون مصوبات زیادی در جلسات تیم مدیریت اجرایی و کمیته پایش و سنجش داشته ایم که حدود 93 درصد آن به اتمام رسیده است و مابقی به دلایل مختلف از جمله مسایل مالی تا کنون موفق به رسیدن به نتیجه نشده ایم .

  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
    
  
    
    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-3 14:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ