رئیس بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   مدیر بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
             
 متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
             
  متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
             
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص جراحی مغز و اعصاب
شماره تماس داخلی : 292
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
             
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
   مدیر پرستاری
شماره تماس داخلی : 246
  معاون پرستاری
شماره تماس داخلی : 246
  مسئول امور اداری
شماره تماس داخلی : 374
             
       
             
             
مسئول بخش آی سی یو
شماره تماس داخلی : 225
  مسئول بی هوشی
شماره تماس داخلی : 292
  کارشناس بهداشت محیط
شماره تماس داخلی : 311
   مسئول داروخانه
شماره تماس داخلی : 274
             
       
             
             
سوپروایزر کنترل عفونت
شماره تماس داخلی : 378
  مسئول تدارکات
شماره تماس داخلی : 311
  مسئول امین اموال
شماره تماس داخلی : 208
  مسئول بخش دو
شماره تماس داخلی : 241
             
       
             
     
مسئول بخش چهار
شماره تماس داخلی : 212
  مسئول سی اس آر
شماره تماس داخلی : 366
  مسئول تاسیسات
شماره تماس داخلی : 305
  مسئول بخش نروسرجری
شماره تماس داخلی : 221
             
       
             
  سرکارخانم سعیده طاهری    
مسئول دفتر مدیریت
شماره تماس داخلی : 201
  مسئول بخش توانبخشی
شماره تماس داخلی : 262
  مسئول خدمات و پسماند
شماره تماس داخلی : 311
  مسئول بخش اورژانس
شماره تماس داخلی : 214
             
       
             
  سرکار خانم فروزان جوانمردنیا    
مسئول کتابخانه
شماره تماس داخلی : 218
  مسئول بخش سایکوسوماتیک
شماره تماس داخلی : 202
  مسئول حسابداری
شماره تماس داخلی : 350
  مسئول ریکاوری
شماره تماس داخلی : 292
             
 
             
     
مسئول تلفنخانه
شماره تماس داخلی : 36240101
  مسئول گازهای خونی
شماره تماس داخلی : 257
  متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
  مسئول بخش پنج
شماره تماس داخلی : 245
             
 
             
     
مسئول بخش یک
شماره تماس داخلی : 299
   مسئول تجهیزات پزشکی
شماره تماس داخلی : 372
  مسئول اتاق گچ
شماره تماس داخلی : 205
   مسئول بخش زنان
شماره تماس داخلی : 259
             
 
             
     
مسئول واحد تغذیه
شماره تماس داخلی : 239
  کارشناس بهداشت حرفه ای
شماره تماس داخلی : 380
  مسئول بهبود کیفیت
شماره تماس داخلی : 380
  مسئول لاندری
شماره تماس داخلی : 229
             
 
             
     
مسئول فیزیوتراپی
شماره تماس داخلی : 207
  مسئول پکس
شماره تماس داخلی : 343
  مسئول دبیرخانه
شماره تماس داخلی : 324
  مسئول آزمایشگاه
شماره تماس داخلی : 316
             
 
             
           
سوپروایزر آموزشی
شماره تماس داخلی : 319
           
 

آشنایی با ریاست و مدیریت بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز   نام و نام خانوادگی :
دکتر سید علی هاشمی
سمت :
1) رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران
2) مسئول فنی شیفت صبح بیمارستان شهید دکتر چمران
3) مسئول ایمنی بیمارستان شهید دکتر چمران
تحصیلات :
دکترای تخصصی ارتوپدی
سوابق :
معاون آموزشی بیمارستان شهید دکتر چمران
  

 
نام و نام خانوادگی :
حمید پناهیان
سمت :
مدیر بیمارستان شهید دکتر چمران
تحصیلات :
کارشناس ارشد مدیریت
سوابق :
1) مدیر اداری بیمارستان نمازی شیراز
2) مدیر بیمارستان شهید دستغیب
3) مدیر بیمارستان شهید دکتر چمران
مدت خدمت :
 بیست و یک سال


آشنایی با مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران شیراز


 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-5 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ