تاثیر عصاره گیاه پنج انگشت بر فاکتورهای استئوژنیک و آنژیوژنیک و ترمیم شکستگی استخوان های بلند

پیش‌زمینه: یافته‌های موجود بیانگر نقش فیتواستروژن‌ها در حفظ استحکام استخوان و بهبود ترمیم شکستگی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت به‌عنوان منبع فیتواستروژن‌ها بر فاکتورهای استئوژنیک، آنژیوژنیک و ترمیم شکستگی در زنان سنین قبل از یائسگی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۳۲ زن ۴۵-۲۰سال با شکستگی استخوان‌های بلند به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. بیماران در گروه مورد روزانه ۱ قرص آگنوگل حاوی ۴میلی‌گرم عصاره خشک میوه گیاه پنج‌انگشت به مدت ۸ هفته و بیماران گروه شاهد دارونما دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و فاکتور رشد اندوتلیوم عروق (vascular endothelial growth factor=VEG)  اندازه‌گیری شد و تشکیل کال استخوانی به کمک عکس‌های پرتونگاری بررسی گردید.

یافته‌ها: در هر دو گروه مطالعه سطح آلکالین فسفاتاز و فاکتور رشد اندوتلیوم عروق سرم نسبت به حالت پایه افزایش یافته بود اما شدت افزایش آلکالین فسفاتاز و تنها در گروه مورد قابل توجه بود (به ترتیب ۰.۰۵=p و ۰.۰۱=p). در انتهای مطالعه، مشاهده گردید که در ۷۱.۴% از افراد گروه مورد و ۵۳.۸% از گروه شاهد کال استخوانی تشکیل شده است.

نتیجه‌گیری: دریافت عصاره گیاه پنج انگشت به مدت ۲ ماه در افزایش فاکتور آنژیوژنیک در گروه تحت درمان مؤثر بود. اما اثبات تأثیر عصاره این گیاه در افزایش آلکالین فسفاتاز و تشکیل کال استخوانی نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-11 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ