فرآیندهای بیمارستان شهید دکتر چمران
       فرآیندهای مربوط به آمار بیمارستان شهید دکتر چمران
     
    فرآیندهای مربوط به انبار بیمارستان شهید دکتر چمران
     
    فرآیندهای مربوط به بهداشت بیمارستان شهید دکتر چمران
     
    فرآیندهای مربوط به واحد کنترل عفونت بیمارستان شهید دکتر چمران
     
    فرآیندهای مربوط به واحد سی اس آر بیمارستان شهید دکتر چمران
     
    فرآیندای مربوط به غذا و دارو بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد اداری بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد حسابداری بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به فناوری اطلاعات بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد خدمات بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد کتابخانه بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای واحد مددکاری بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد مدارک پزشکی بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد مدیریت بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد ام آر آی بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد پرستاری بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد پذیرش بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد فیزیوتراپی بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد رادیولوژی بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد تدارکات بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد تغذیه بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید دکتر چمران
     
      فرآیندهای مربوط به واحد تاسیسات بیمارستان شهید دکتر چمران

 


 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-20 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ