عنوان خدمت

مدت زمان ارائه خدمت

خدمات تصویر برداری

X-Ray

7 دقیقه

MRI

25 دقیقه

CT-Scan

7 دقیقه

تراکم سنجی استخوان

10 دقیقه

خدمات اورژانس

مراجعین سرپایی اورژانس

1 الی 6 ساعت

جااندازی

10 دقیقه

گچ گیری

5 دقیقه

سوچر

30 دقیقه

EKG

10 دقیقه

مشاوره پزشک متخصص داخل بیمارستان

10 دقیقه

مشاوره پزشک متخصص خارج از بیمارستان

1 ساعت

اعزام بیمار به سایر مراکز جهت انجام پروسیجر

1 الی 5 ساعت

خدمات آزمایشگاه

هماتولوژی

1 ساعت

میکروبشناسی

48 ساعت

تجزیه ادرار

1 ساعت

پارازیتولوژی (انگل شناسی)

1 ساعت

بیوشیمی

1 ساعت

بانک خون

30 دقیقه

تست های هورمونی (تیروئیدی – ویتامین D – فریتین – وایرال مارکر)

4 ساعت

پاتولوژی

7 تا 10 روز

تامین و آماده سازی فرآورده های خونی

1 ساعت

                                                    خدمات فیزیوتراپی                

فیزیوتراپی

1 ساعت و 30 دقیقه

گفتار درمانی

30 دقیقه

کاردرمانی

1 ساعت

لیزر درمانی

10 دقیقه

خدمات داروخانه

انتقال دارو و سرم از داروخانه به بخش های بستری

15 دقیقه

تحویل داروهای نارکوتیک از داروخانه

5 دقیقه

خدمات واحد آمار

استخراج و تجزیه و تحلیل آمار بیمارستانی

1 الی 4 ساعت

خدمات اداری

صدور حکم سالانه پرسنل

20 دقیقه

صدور احکام بازنشستگی

20 دقیقه

صدور احکام تغییر سمت پرسنل

3 ساعت

ارزشیابی سالانه

3 ساعت

رسیدگی به شکایات

1 ساعت

پیگیری پیشنهادات پرسنل ومراجعین

2 ساعت

خدمات امور مالی

پیگیری مطالبات بیمه ای (ارسال اسناد)

3 ساعت

بررسی و رفع یا کاهش کسورات اسناد بیمه ای

3 ساعت

خدمات تغذیه

توزیع غذای پرسنل

10 دقیقه

توزیع غذای بیماران

10 دقیقه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-6 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ