واحد فناوری و اطلاعات

مقدمه :

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهید دکتر چمران سعی بر آن دارد تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیای فناوری اطلاعات و ارائه این نوع خدمات به صورت مديريت شده به تمامی افراد، اعم از کارکنان، اعضای هيئت علمی و دانشجويان، امکانات بهتری را برای ايشان فراهم نمايد تا متصديان ارتقای سلامت جامعه قادر باشند، خدمات با کيفيت بالاتر و هزينه کمتر را به هموطنان عزيز ارائه دهند.

اساس اين طرح ها ايجاد دسترسی به دنيای مجازی برای کاربران ، ايجاد شبکه LAN در تمام واحدها و ايجاد ارتباطات بين واحدها و سپس برقراری استانداردهای لازم در واحدها که امکان دسترسی های مديريت شده و امن برای تمام کاربران را فراهم می آورد بدست می آيد.

 

1) شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

الف - حوزه نرم افزار

مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجرا

نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

نظارت، ارزشيابي و كنترل پروژه هاي طراحي نظامهاي رايانه اي كه توسط پيمانكار به انجام مي رسد

بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي مختلف و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها

تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

ب حوزه شبكه

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد

پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي موجود.

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه بیمارستان طبق فرآيندهاي موجود

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

ج - حوزه سخت افزار

بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدها و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها

نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده

ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از بیمارستان

تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال

طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها

 

د قراردادها

مشارکت در تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات

نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها

 

ه- وب سایت بیمارستان

طراحی وب سایت برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مديريت فناوري

بروزرسانی صفحات وب سايت

قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت

طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

 

و- آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد

 

ر- امور ستادی

انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه

انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم

پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT

 

2) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS

برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت

آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .

ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.

اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طريق مدیر پشتیبانی شرکت.

نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن.

تهيه پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتی نرم افزار HIS.

تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان

3) معرفی خدمات الکترونیکی واحد در سال 95

 جهت ارسال درخواست دارو و تجهیزات مصرفی داروخانه ماژول جدیدی با نام استوک بخش طراحی و پیاده سازی گردیده است.
با استفاده از این ماژول کاربران می توانند درخواست دارو برای هریک از بیماران و یا تامین استوک بخش را به صورت الکترونیکی و از طریق نرم افز HIS نسبت به آن اقدام نمایند.

جهت ارسال درخواست استوک از طریق منوی عملیات -- > گزینه "درخواست استوک دارویی از داروخانه " را انتخاب و موارد مورد نیاز جهت تامین استوک بخش را به داروخانه ارسال می نمائیم.
جهت ارسال درخواست دارو و یا تجهیزات مصرفی داروخانه برای هر یک از بیماران، پس از انتخاب بیمار و فشردن کلید داروخانه می توان از ماژول استوک گزینه جدید را انتخاب و برای وی داروها و موارد مورد نیاز را به داروخانه ارسال نمود.
جهت درخواست ارجاع داروی بیمار به داروخانه نیز می توان از منوی عملیات -- > گزینه "درخواست ارجاع داروی  بیمار" را انتخاب نمود. لازم به ذکر است که داروخانه در صورتی این درخواست را تائید می نماید که داروی مورد نظر به آن عودت داده شود.
گزارشات مورد نیاز را نیز می توان از منوی گزارشات تهیه نمود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ