واحد آزمایشگاه

1- بانک خون :

تهيه خون و فرآورده هاي خوني براي بيماراني كه نياز به عمل جراحي دارند و يا دچار كم خوني Hb مي باشند ، تعيين گروه خون ، سازگاري خوني ، انجام روند جايگزيني خون و هدايت بيماران مربوطه.

2- بیوشیمی :

انواع آزمايشات بيوشيميايي خون از جمله : قند خون ، اوره خون ، اسيد اوريك خون ، انواع چربيهاي خون ، تست هاي مختلف كبدي، انواع تست هاي آنزيمي خون ، تست هاي الكتروليتي خون و انواع آزمايشهاي بيو شيميايي و الكتروليتي ادرار انواع آزمايشات بر روي مايعات مختلف بدن شامل Fluidas &CSF

3- هورمون شناسی :

آزمايشات هورمون تيروئيد و آزمايشات ويروسي HIV, HCV, HBSAg كه بوسيله دستگاه اليزر انجام مي شود.

4- هماتولوژی :

انواع آزمايشات خون كامل از جمله تشخيص كم خونيها ، پر خونيها ، وضعيت سلولهاي خوني ، انجام آزمايشات انعقاد پذيري، سرعت رسوب سلولي، تشخيص بيماريهاي خوني، آناليز سلولي كليه مايعات بدن مانند مايع مغزي نخاعي و مايع مفصلي.

5- بخش ميكروبيولوژي به انضمام بخش تجزيه ادرارو انگل شناسي و سرولوژي :

انواع آزمايشات تشخيص ميكروبي ، تشخيص آنتي بيوتيك مناسب جهت درمان بيماران ، انجام آزمايشات تجزيه ادرار بصورت ميكروسكوپي و ماكروسكوپي و آزمايشات مختلف بر روي مدفوع ها از نظر بررسي خون و انواع پارازيت ها و سلول ها آزمايشات سرولوژي شامل RPR ، رايت وپدال ( تست هاي Febril ) و 2MF ، تيتر ASO , CRP , RF

6- بافت شناسي :

كليه نمونه هاي ارسالي از بخش ها و نيز از خارج بيمارستان پذيرش و بررسي مي شود. همچنين در اين ليست آزمايشات پاتولوژي و سيتولوژي و نيز رنگ آميزي هاي اختصاصي مربوطه نيز انجام مي پذيرد. نمونه هاي اتاق عمل بصورت فوري ( Frozen) انجام مي شود.

(مي توان گفت حدودا" بصورت ميانگين و ماهيانه 477 نمونه سرپايي و 4069 نمونه بستري مورد آزمايش و بررسي قرار مي گيرد )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ