واحد فیزیوتراپی

بیمارستان شهید چمران شیراز شامل بخش های فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی و ارتز و پروتز می باشد که به ارائه خدمات به بیماران می پردازد.

نحوه ارائه خدمت :

    - پذیرش بیماران در شیفت صبح انجام می شود.

    - بیمارستان چمران طرف قرارداد با بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، روستایی، کمیته و ارتش و سایر اقشار می باشد.

    - تنها بیمه تامین اجتماعی و ارتش با گفتار درمانی قرارداد دارند.

    - هزینه کاردرمانی آزاد می باشد.

    - هزینه بیماران حوادث ترافیکی تا دوماه رایگان می باشد. (در صورت مدارک لازم داشتن کروکی تائید شده)

شرایط استفاده ار بیمه ها :

    - نسخ فیزیوتراپی بیمه های تامین اجتماعی تا 2 عضو بدون تائید مامور بیمه و 3 عضو با تائید مامور بیمه

    - نسخ فیزیوتراپی بیمه های خدمات درمانی و روستایی فقط تا 2 عضو

    - نسخ فیزیوتراپی بیمه ارتش یک عضو بدون تائید مامور بیمه و 2 عضو با تائید مامور بیمه

    - نسخ فیزیوتراپی بیمه کمیته تا 2 عضو بدون تائید مامور بیمه و 3 عضو با تائید مامور بیمه

    - نسخ فیزیوتراپی بیمه روستایی می بایست ممهور به مهر پزشک خانواده باشد.

تعداد جلسات درمانی :

    - حداقل دوره درمانی 10 جلسه می باشد، در صورت نیاز و صلاحدید پزشک مربوطه جلسات درمانی تمدید خواهد شد.

    - در صورت استفاده از بیمه خدمات فیزیوتراپی و گفتار درمانی 10 جلسه در یک ماه انجام خواهد شد.

نکات قابل توجه در نسخ فیزیوتراپی:

    - تشخیص بیماری

    - تعداد جلسات درمانی

    - تاریخ اعتبار

    - مخدوش نبودن تاریخ

اشنائی با رشته فیزیوتراپی :

    فیزیوتراپی می تواند جهت توانبخشی و نجات بیماران به عنوان یکی از بازوهای توانمند تیم پزشکی وارد عمل می شود و جامعه ما را از زمین گیر شدن و ناتوان شدن گروهی از جوانان و سالمندان که به دلیل تصادفات و حوادث ناگوار و کهولت سن مشکل پیدا می کنند رهایی بخشید.

تعریف فیزیوتراپی :

    فیزیوتراپی، شاخه ای از پزشکی است که در آن برای توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما، سرما، الکتریسیته، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود.

اهداف فیزیوتراپی :

    فیزیوتراپیست با به حداقل رساندن عوارض بیماریها و درمان بیماریها و نیز از بین بردن عوامل محدود کننده و ناتوان کننده در جهت مستقل نمودن بیمار در طول زندگی تلاش و به طور خلاصه هدف فیزیوتراپی مستقل نمودن بیمار در طول زندگی می باشد.

اهداف درمان فیزیوتراپی :

    اهداف درمان فیزیوتراپی بر حسب نوع بیماری شدت آن و امکانات موجود در بخش و عوامل دیگر به دو دسته عمده تقسیم می شود :

         - اهداف مقطعی یا کوتاه مدت

         - هداف دراز مدت

اهداف کوتاه مدت شامل :

    - کنترل و کاهش درد و ناراحتی بیمار

    - جلوگیری از آسیب بیشتر به ناحیه صدمه دیده

    - کاهش و از بین بردن تورم و التهاب موضع صدمه دیده

    - پیشگیری از ایجاد سفتی و خشکی در مفاصل و بافتهای نرم بدن

    - جلوگیری از ضعف و لاغری عضلات بدن

    - جلوگیری از ایجاد تغییر شکل در عضو صدمه دیده یا اندامهای دیگر

اهداف دراز مدت شامل :

    - افزایش تحرک و انعطاف پذیری بافتهای صدمه دیده

    - بدست آوردن دامنه طبیعی حرکات در مفاصل

    - افزایش قدرت عضلات در تمام بدن بخصوص عضلات اطراف ناحیه صدمه دیده

    - بدست آوردن و بهبود وضعیت حس های عمقی و حرکتی بدن

    - بدست آوردن عمل طبیعی عضو آسیب دیده و برگشت سریعتر بیمار به زندگی و فعالیت روزانه خود

    - جلوگیری و پیشگیری از ایجاد دوباره ضایعه یا بیماری

بخش های فیزیوتراپی :

مراکز فیزیوتراپی از سه بخش عمده تشکیل شده اند.

   - بخش الکتروتراپی: در این بخش بیشتر وسایل و دستگاه های الکتریکی فیزیوتراپی وجود دارد.

     - بخش مکانوتراپی یا تمرین درمانی: در این قسمت بیشتر وسایل و امکانات جهت انجام تمرینات و ورزشهای طبیعی وجود دارد.

     - بخش هیدروتراپی یا آب درمانی: در بعضی از مراکز فیزیوتراپی قسمت ویژه ای جهت آب درمانی وجود دارد که شامل وسایل و دستگاه های ویژه هیدروتراپی است

موارد کاربرد فیزیوتراپی :

با توجه به هدف فیزیوتراپی که عنوان شد می توان کاربرد آن را به راحتی بیان کرد به این صورت که هرگاه عوامل محدود کننده و ناتوان کننده باشد با از بین بردن آن بیمار را در رسیدن به هدف توانبخشی کمک کرد ولی به طور اختصار جهت آشنایی بیشتر به موارد زیر اشاره می کنیم:

فیزیوتراپی در بیماران ارتوپدی:

از جمله موارد ارتوپدی که می توان در آنها با فیزیوتراپی مفید واقع بود عبارتند از:

شکستگی استخوان ها و دررفتگی مفاصل، تعویض مفاصل (آرتروپلاستی) اختلالات اسکلتی عضلانی مثل کمر درد و گرفتگی عضلات، ایجاد تغییرات فرسایشی در مفاصل مثل آرتروز زانو، شانه ران و ستو ن فقرات و ...اختلال در ستون فقرات: اسکولیوز و اختلال ناحیه گردن مثل تورتیکولیو ضایعات بافت نرم مثل پیچ خوردگی، پارگی لیگامانها، پارگی منیسکها، فتق دیسک بین مهره ای، کندرومالاسی ، کشیدگی تاندون عضلات، پارگی تاندون عضلات و اختلالات مادرزادی مانند دررفتگی مفصل ران، تشکیل نشدن کامل مهره ها، کف پای صاف، پاچنبری، پاپرانتزی، پاضربدری، دنده گردنی، لغزش مهره های ناحیه کمر و ... و در مورد قطع اندامها به دلیل تصادفات، جنگ ها و بیماریها و نیز مواردی همچون خشکی مفصل شانه، آتروفی سودک، ضایعه گلف البو و ضایعه تنیس البو و جراحی های دست و ... می توان از فیزیوتراپی استفاده کرد.

فیزیوتراپی در بیماریهای روماتولوژی ، بیماریهای مفاصل و بافت نرم را اصطلاحا ً بیماریهای روماتولوژی می نامند. فیزیوتراپی در این بیماران می تواند جهت کاهش درد و کاهش تورم و التهاب و نیز جلوگیری از پیشرفت عوارض بیماری و بدست آوردن حداکثر کارائی دوباره از مفصل مفید واقع شود. از جمله این بیماری ها عبارتند از :

پولی میوزیت (التهابی است که در عضلات ایجادمی شود) درماتومیوزیت (تارهای عضلانی و پوست ملتهب می شود) اسپوندیلیت انکیلیوزان (التهاب ستون فقرات و بافت های مجاور آن) آرتریت و روماتوئید (التهاب مفاصل، رباط و کپسول مفصلی) و بیماریهایی مثل آرتروز زانو، ران و ستون فقرات و اختلالات دیگر مثل بورسیت، کپسولیت، تندونیت، تنوسینویت، آرترتیهاو آرتروزها، سندرم بهجت و غیره.

فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب :

با توجه به اینکه در بیماران اعصاب ، عضلات بیمار گرفتار می شوند فیزیوتراپی جهت تقویت عضله و راه اندازهی بیمار موثر می باشد و از جمله این بیماری ها عبارتند از: بیماریهای عفونی مغز یا سیستم عصبی مثل آبسه مغزی، سرخجه، سفلیس، مننژیت ، فلج اطفال و غیره. و بیماریهای عروقی مثل سکته مغزی، تومورهای سیستم عصبی مثل تومور مغز، تومور مخچه، تومورهای نخاع و ضایعات دیگر همچون: ضایعات نخاع، ضایعات اعضاب و اعضاب محیطی و غیره

فیزیوتراپی در اطفال :

قریب به 10% از کودکانی که به دنیا می آیند دچار نوعی از معلولیت می باشند که با فیزیوتراپی به موقع می توان در معلولیت موجود به اقدامات موثری را انجام داد و از جمله این معلولیت ها عبارتند از:

     - فلج مغزی، فلج اطفال، فلج زایمانی تورتیکولی (کودکانی که با گردن کج به دنیا می آیند)، اختلال در مچ پا (مثل کف پای صاف و پا چنبری و غیره)

فیزیوتراپی در بیماری های زنان :

فیزیوتراپی در بیماریهای زنان را هدف کاهش درد و از بین بردن برخی عفونتها و چسبندگی ها که در بافتهای مختلف دستگاه تناسلی ایجاد می شود و نیز تقویت عضلات ناحیه شکم و اطراف لگن انجام داد و از جمله این موارد عبارتند از: کمر درد که منشاء آن بیماریهای زنان است، ضعف عضلات ناحیه شکم و لگن و بیماریهای التهابی و در برخی از جراحی های دستگاه تناسلی زنان و غیره.

فیزیوتراپی در اعمال جراحی :

حال عمومی بیماران و جلوگیری از ایجاد و کنترل و حفظ دامنه حرکات مفاصل اطراف محل عمل برای از بین بردن درد و چسبندگی و محدودیت حرکتی می توان از فیزیوتراپی استفاده کرد و از جمله موارد آن عبارتند از : سوختگی ها و در برخی از اعمال جراحی در ناحیه فک و صورت و غیره

فیزیوتراپی در بیماریهای پوستی :

در بیماریهای پوستی می توان با کاهش درد به بهبودی سریع و بهتر صدمات پوستی کمک کرد و از جمله این بیماریهای پوستی عبارتند از: سوختگی پوست و زنا و آکنه و لوپوس و در اعمال جراحی پلاستیک و اعمالی که برای زیبایی انجام می شود با کنترل چسبندگی محل عمل و غیره

فیزیوتراپی در بیماران بستری در بخشهای بیمارستان :

با توجه به اینکه وقتی بیماران عزیز در بیمارستان بستری می شوند از هر گونه حرکت عاجزند که به دنبال آن خشکی مفاصل و ضعف عضلات و نیز تجمع ترشحات در ریه آنها و نیز بیماری زخم بستر آنها را تهدید می کند و برای پیشگیری از بوجود آوردن این مشکلات لازم است بعد از تجویز پزشک هر روز حد اقل یک نوبت فیزیوتراپیست با انجام حرکات فعال و غیر فعال و نیز تمرینات تنفسی و همچنین ارائه راهنمایی های لازم از به وجود آوردن گرفتاری بیشتر پیشگیری می کند و زمینه لازم برای توانبخشی بیمار را فراهم می کند.

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی و تنفسی :

فیزیوتراپی در بیماران تنفسی شامل اصلاح الگوی تنفسی تقویت عضلات سیستم تنفسی و تخلیه ترشحات داخل ریه و مجاری تنفسی و همچنین تحریک رفلکس سرفه و آموزش روشهای تنفسی و تمرینات تنفسی می باشد و همچنین آموزش وضعیت های خاص برای تخلیه ترشحات از ریه می باشد. درمان در بیماران قلبی شامل بهبودی وضعیت بیمار و نیز افزایش کارایی سیستم قلبی عروقی که از جمله موارد قلبی تنفسی عبارتند از جراحی در ناحیه قفسه سینه، ضعف در عضلات سیستم تنفسی، شکستگی دنده ها، بیماریهای تنفسی مثل پنومونی یا ذات الریه، آمبولی ریه، آبسه ریه، برونشکتازی، برونشیت مزمن، آمفیزم و آسم و سرطان عناصر تنفسی و غیره و نیز بیماریهای همچون ایسکمی قلبی، ترومبوفلبیت ، واریس و غیره.

دستگاههاي موجود در فيزيوتراپي :

دستگاههاي الكتروتراپي :

     - حرارت هاي سطحي

     - حرارت هاي عمقي

     - دستگاههاي ضد درد ( Tens , IF ، نئودايناتور، تحريكات الكتريكي)

     - دستگاه UV و تحت كشش و دستگاه ماساژ

دستگاههاي مكانوتراپي :

     - تخت فريم و ورزش ( قرقره، قلاب، اسلينگ، مچ بند )

     - Cp rol , mat, Cp ball

     - پارالل با آينه

     - چرخ شانه

     - دوچرخه ثابت

     - دستگاه چرخش مچ دست

     - صندلي تقويت عضلات زانو

     - Tilt board

     - Wallbar

     - Multiuse bar

     - پله ثابت

     - Finger bar

بصورت متوسط روزانه حدودا 100 بيمار تحت درمان سرپايي وبستري فيزيوتراپي قرار مي گيرند

کار درمانی :

کاردرمانی یکی از شاخه های توانبخشی است.

کاردرمانی استفاده از فعالیت های هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی یا روانی هستند. از نظر انجمن کاردرمانی آمریکا ( A.O.T.A ) کاردرمانی عبارت است از استفاده از فعالیت های هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال عملکرد روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری شده اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری از ناتوانی و حقظ سلامتی، این کار شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است.

ارائه خدمات ویژه کاردرمانی شامل: آموزش مهارت های زندگی روزمره، ایجاد و توسعه مهارت های درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس، توسعه مهارتهای باری و پیش حرفه ای و تواناییهای اوقات فراغت، طراحی، ساختن یا به کار بردن وسایل کمکی و ارتز ها و پروتز ها، انتخاب وسایل نظافتی، استفاده از صنایع دستی که به طور ویژه به منظور افزایش عملکرد طرح شده است، توصیف و تغییر آزمون ها مثل ارزیابی قدرت عضلانی، ارزیابی دامنه حرکتی و نیز تطبیق محیط برای فرد معلول می باشد. این خدمات به طور فردی، گروهی و یا در سیستم های اجتماعی ارائه می گردد.

به طور خلاصه تمامی افرادی که به علت مشکل یا مشکلاتی لازم است تحت درمان قرار گیرند تا به استقلال در عملکردهای مورد نظر برسند تحت این روش درمانی قرار می گیرند. مشکلات این افراد دامنه وسیعی را در بر می گیرد و می تواند حاصل یک صدمه یا تصادف باشد یا ناشی از بیماری جسمی، اختلال عاطفی، تعارضات و فشارهای روانی و یا حتی تاخیر در رشد و یا اختلالات مادرزادی، این بیماران به تمام گروه های سنی از نوزادان، کودکان و ... تا سالمندان می توانند تعلق داشته باشند که از دوره کوتاه مدت مراقبت در دوران حاد بیماری تا توانبخشی در دوره های تطابقی طولانی مدت را شامل می شود.

زمینه های کاری در کاردرمانی :

اولین و اساسی ترین حیطه کاری کاردرمانی مراقبت از خود یا حفظ موجودیت است که به مهارتهای مربوط به زندگی روزمره نیز معروف است. در این زمینه مهارت هایی به فرد آموزش داده می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هدف حفظ خود و انجام کارهای شخصی مرتبط هستند مثل تغذیه، استفاده از سرویس بهداشتی، محافظت از خود و غیره. آموزش در این زمینه تا به جایی ادامه می یابد تا شخص بتواند با وجود مشکلاتش، زندگیش را اداره کند و این وظیفه درمانگر است که میزان آن را دریابد.

کار یا فعالیت های مولد: این زمینه از کاردرمانی معطوف به تمام فعالیت های مبتنی بر تولید است که در خانه، مدرسه، همسایگی یا محل کار صورت می گیرد. این نوع فعالیت ها باید با هدف های مشخص که یک نتیجه و بازده کاری و تولیدی است انجام می شوند و تا زمانی ادامه می یابند که فرد به مهارتی تسلط پیدا کند که بازده مناسب کاری برای او داشته باشد.

تفریح: این گروه فعالیت هایی را شامل می شود که زندگی، نشاط و لذت به همراه دارند و همچنین روشی مطمئن برای تمرین زندگی واقعی هستند. فعالیت های تفریحی شامل بازی های اکتشافی، ورزش ها، وسایل بازی، سرگرمی ها، ایفای نقش موسیقی و فعالیت های اجتماعی می گردد.

فرآیند کاردرمانی :

فرآیند کاردرمانی شامل ارزیابی، طرح درمان، اجرا، ارزیابی مجدد است. در مراحل بیماریابی و ارزیابی افرادی که نیاز کاردرمانی دارند مشخص می شوند. در مرحله درمان با توجه به شرایط، امکانات و محدودیت های طرح و زمان ریخته می شود و مورد اجرا قرار می گیرد. پس از اجرا ارزیابی مجدد برای بررسی تاثیر برنامه درمانی انجام می گیرد.

خدمات کاردرمانی :

این خدمات در محدوده بیماری های مغز و اعصاب، بیماری های روماتولوژی، بیماری های عصبی عضلانی، بیماری های ارتوپدی، سوختگی ها و تغییر شکلهای ناشی از آن، صدمات ناشی ازکار، بیماری های ناتوان کننده و یا مزمن است؛ که شامل بیماران مبتلا به بیماری ها با ضایعات جسمی است که شامل

      الف) بیماری های ارتوپدیک و نورولوژیک می باشد:

      -در کودکانی که فلج مغزی دارند Cp ، کودکانی که دارای اختلال در راه رفتن، مشکلات تعادلی-حرکتی و جابجایی، گرفتن و رها کردن ناتوانی های رشدی و تکامل حرکتی، کودکان دست و پا چلفتی، شکستگی ها

      -در بزرگسالان توانبخشی بعد از شکستگی ها، دررفتگی ها، ترمیم و پیوند تاندون ها و اعصاب و عروق در اندام هاف بیماری آرتروز و روماتیسم، سکته مغزی CVA ، MS ، مشکلات ناشی از سالمندی و ...

      ب) اختلال در عملکرد روانی اجتماعی، ناتوانی های رشدی و تکاملی ذهنی، اختلالات و ناتوانی های یادگیری و نوشتاری، اختلالات خوردن مثل اختلالات جویدن و بلعیدن، مشکلات در مراقبت از خود و فعالیت های روزمره زندگی می باشد.

شیوه های درمانی که توسط کاردرمانگر ارائه می شود :

متحرک سازی بافت نرم و مفاصل: تکنیکهای حرکتی کشش ویژه برای بافتهای نرم و دادن برنانه های هدفمند و منطبق با فرهنگ بیمار برای پیشرفت توانائی های فرد.

     - تکنیکهای ماساژ با دست به منظور افزایش گردش خون و کاهش درد.

      - بازآموزی عصبی-عضلانی: بهبود بخشیدن عملکرد عصبی عضلانی و بازآموزی حسی.

      - ارائه تمرین درمانی: تمرینات وضعیتی و حرکتی در اندامها برای افزایش دامنه حرکتی و انعطاف پذیری مفاصل. قابل توجه است که اکثر فعالیت ها و تمرین ها در کاردرمانی بدون استفاده از دستگاه و بصورت دستی (توسط دستان کاردرمانگر) ارائه می شود.

      - اسپیلنت های مختلف (آتل) برای قرار دادن عضو در حالت استراحت ، جلوگیری از دفورمیتی های ایجاد شده می باشد. - ارائه فعالیت های عملکردی: حرکات و وظایف مربوط به فعالیت های روزمره زندگی.

      - ارزیابی همه جانبه از محیط کار و منزل. ارزیابی و درمان برای انجام فعالیت های کاری.

گفتار درمانی :

آسیب شناسی گفتار و زبان و بلع (گفتار درمانی) یکی از رشته های علوم پزشکی در شاخه توانبخشی است که به پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان بلع می پردازد. این علم بین رشته ای از علوم تجربی و انسانی بهره می گیرد و کسب مهارت در آن مستلزم آشنایی و مطالعه آناتومی و فیزیولوژی عمومی و سر و گردن و حنجره نورو آناتومی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، زبان شناسی و فیزیک صوت و نهایتا ً روشهای ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان بلع می باشد. این اختلالات به گروه های عمده طبقه بندی می شود:

      - اختلالات صوت و تشدید

      - اختلالات تولید (تلفظ آواهای گفتاری)

      - اختلالات روانی گفتار (شامل لکنت و تندگویی یا کلاترینگ)

      - اختلالات بلع

      - اختلالات زبان پریشی (آنازی)

رشد و عملکرد طبیعی گفتار و زبان نیازمند سلامت دستگاه های مغز و اعصاب ، شنوایی و اندامهای گفتاری و سلامت عاطفی- روانی است. بنابراین هر مشکلی که به صورت ژنتیکی، عملکردی، اکتسابی و یا وابسته به نابسامانیهای دوران رشد، ساختار طبیعی و یا عملکرد درست دستگاه های مزبور را تحت تاثیر قرار دهد موجب بروز انواعی از اختلالات گفتار و زبان خواهد شد. آسیب شناس گفتار و زبان که در کشور ما (گفتار درمانگر) نامیده می شود بر اساس اطلاعاتی که از طریق مشاهده، معاینه، مصاحبه و اجرای آزمونهای تخصصی بر روی مراجعین به دست می آورد احتمال وجود اختلالات مربوط به حوزه تخصصی را بررسی کرده و در صورت نیاز با استفاده از روشهای مختلف به توان بخشی یا درمان فرد مبتلا می پردازد. این مداخلات عمدتا ً به شکل آموزش انجام شده و بدون تجویز دارو یا روشهای جراحی و مانند آن صورت می پذیرد. کلینیک گفتار درمانی بیمارستان شهید چمران در سال 1378 راه اندازی شد و ارائه خدمات به بیمارانی که از طریق بخش نورولوژی ارجاع داده می شود و یا بیمارانی که بطور مستقیم مراجعه می کنند. کلینیک گفتار درمانی ارائه خدمات درمانی به اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی، اشکالات تلفظی، آنازی (زبان پریشی)، لکنت، تاخیر در رشد گفتار و زبان، فلج مغزی

مركز ارتز و پروتز :

اين مركز ارئه دهنده خدمات در دو بخش ارتز و پروتز مي باشد.

بخش ارتز :

شامل بررسي هاي اندام فوقاني و تحتاني ، ستون فقرات ( انواع كمربند ها ) ، كفي و كفش طبي مي باشد.

بخش پروتز :

شامل دست و پاي مصنوعي مي باشد كه هم اكنون اين مركز قابليت ساخت پا هاي مكانيكي ، سيليكوني، هيدروليك و هوشمند و پيشرفته و دست مصنوعي مايو الكتريك را در حداقل زمان ممكن دارا مي باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ