واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/02/19
   
   
برگزاری واک راند مدیریت ایمنی بخش یک بیمارستان شهید دکتر چمران

   
   
   
   
   
 

در دست اجرا

   
     
     
       
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ