نام و نام خانوادگی :
دکتر سید محمد رضا هادوی

سمت :
1) رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران
2) مسئول فنی شیفت صبح بیمارستان شهید دکتر چمران
3) مسئول ایمنی بیمارستان شهید دکتر چمران

تحصیلات :
دکترای بی هوشی

سوابق :
رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران
   
  
   

 
نام و نام خانوادگی :
حمید پناهیان

سمت :
مدیر بیمارستان شهید دکتر چمران

تحصیلات :
کارشناس ارشد مدیریت

سوابق :
1) مدیر اداری بیمارستان نمازی شیراز
2) مدیر بیمارستان شهید دستغیب
3) مدیر بیمارستان شهید دکتر چمران

مدت خدمت :
 بیست و یک سال

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ