1. خطاهای دو ماهه اول 95
 
2. خطاهای دو ماهه دوم 95 
3. خطاهای دو ماهه سوم 95


 
4. خطاهای دو ماهه چهارم 95


 
4. خطاهای دو ماهه پنجم 95
 
4. خطرناکترین خطاهای دو ماهه پنجم 95


6) خطاهای دو ماهه ششم
 
مورد اول : استفاده از کپسول های اکسیژن در راستای مراقبت از بیمار


مورد دوم : انتقال بیمار از آی سی یو به واحد تصویربرداری واقع در حیاط بیمارستان
مورد سوم : احتمال لیز خوردن و سقوط افراد از راه پله های بین طبقات سه و چهار و توانبخشی

        راند مدیریتی ایمنی بخش ها و واحدهای بیمارستان شهید چمران
         
    18


02


96
 راند مدیریتی ایمنی بخش یک ارتوپدی بیمارستان شهید چمران با حضور اعضای تیم ایمنی1. روش اجرایی : ارزیابی پیگیرانه خطاهای پزشکی

 

2. روش اجرایی : نحوه گزارش دهی همکانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه
 
 لیست های مربوط به ایمنیتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 12:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ